FASE 1: Pre-Academia

FASE 1: Pre-Academia

FASE 1: Pre-Academia

15 proxectos serán escollidos como finalistas e accederán á fase de Pre-academia.

(DO 7 AO 29 DE MAIO)

FASE 2: Academia

FASE 2: Academia

FASE 2: Academia

Os 10 finalistas accederán á Academia Turislab, a fase clave da Aceleradora.

(DO 11 DE XUÑO AO 27 DE NOVEMBRO)

FASE 3: Investors Day e Premios

FASE 3: Investors Day e Premios

FASE 3: Investors Day e Premios

A gran xornada previa ao colofón final do programa de aceleración será o Investors Day.

(26 DE NOVEMBRO)

As fases do programa

A Aceleradora galega de Turismo da Xunta de Galicia divide o seu programa 2021 en 3 grandes fases: Pre-Academia, Academia e Investors Day.
83
Solicitudes
15
Proxectos Pre-seleccionados
10
Proxectos finalistas

FASE 1 PRE-ACADEMIA

Pre-selección (Do 28 de abril ao 3 de maio)

Pre-selección (Do 28 de abril ao 3 de maio)

De entre todas as propostas presentadas Turislab preseleccionará 15 ideas.

Publicación pre-seleccionados (4-5 de maio)

Publicación pre-seleccionados (4-5 de maio)

O equipo de selección informará aos escollidos e fará público o veredicto.

Pre-academia (Do 7 ao 29 de maio)

Pre-academia (Do 7 ao 29 de maio)

Durante 5 semanas as startups escollidas recibirán o primeiro bloque formativo.

Demo Day (4 de xuño)

Demo Day (4 de xuño)

Será a gran posta de longo da Pre-Academia, onde se presentarán os avances.

Contido Fase Pre-Academia

  1. LeanStartup. Obxectivo validar propostas de valor, target de cliente( 1º venres)
  2. Reunións con empresas tractoras, que aporten valor á startup no seu inicio ( serán individuais) ( 1º sábado)
  3. Leanstartup. Obxectivo validar propostas de valor, target de cliente ( 2º  venres)
  4. Análise financieiro, obxectivo validar a viabilidade do proxecto ( 2º sábado)
  5. Comunicación: obxectivo aprender os mecanismos necesarios para a presentación do proxecto en DemoDay ( 3º venres)
  6. Reunións con mentores: obxectivo traballar coa súa proposta de valor e axudarlles na análise (3º sábado)
  7. Reunións con empresas tractoras, que aporten valor á startup no seu inicio (serán individuais) (4º vernes)
  8. Comunicación: Presentación e ensaio do Demoday.
Selección (Do 5 ao 7 de xuño)

Selección (Do 5 ao 7 de xuño)

Só 10 startups serán as finalistas da fase Academia de Turislab.

Publicación de seleccionados (8 ao 9 de xuño)

Publicación de seleccionados (8 ao 9 de xuño)

Informarase aos escollidos e publicarase o resultado final.

Academia (Do 11 de xuño ao 27 de novembro)

Academia (Do 11 de xuño ao 27 de novembro)

Durante 7 meses Turislab dará todo o apoio para que os proxectos cristalicen.

Demo Day (27 de novembro)

Demo Day (27 de novembro)

O broche de ouro da Academia suporá a presentación oficial dos proxectos.

Contenido Fase Academia

LeanStartup

Reunións con empresas tractoras

Marketing

Marketing dixital

Reunións con mentores

Cliente

Comunicación

Proveedores

Negociación

Internacionalización

Estudo Xurídico

Valoración Startup

Estudos de mercado

Gravación e edición de video

Prototipado

Conferencias

Formación Ad-hoc

FASE 2 ACADEMIA

FASE 3 INVESTORS DAY & PREMIOS

Inverstors Day (26 de novembro)

Inverstors Day (26 de novembro)

No evento do Investors Day os inversores interesados nos proxectos acelerados poderán coñecer en detalle as ideas e aos seus creadores. É o paso decisivo para obter o respaldo necesario e saír ao mercado.